Skip links

Quá trình thi công hoàn thiện văn phòng 188 Võ Thị Sáu

Dự án 188 Võ Thị Sáu là một trong những dự án do PT3D đã thực hiện năm 2020, không gian được thiết kế dựa trên yêu cầu về một không gian khác biệt, hiện đại, trẻ trung, xu hướng mở và linh hoạt, nhằm tạo nên một môi trường làm việc kiểu mẫu lý tưởng, năng động, thỏa sức sáng tạo cho nhân viên.

Mặt bằng hiện trạng trước khi đi vào thi công

Sau khi hoàn thành bản theo yêu cầu, đội ngũ kĩ sư của chúng tôi sẽ nghiên cứu khảo sát hiện trạng. Từ đó sẽ lên dự toán quy trình thi công và tiến độ thi công.

van-phong-toong-188-vo-thi-sau-01
Hiện trạng mặt bằng tầng 1
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-02
Hiện trạng mặt bằng tầng 1
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-03
Hiện trạng mặt bằng tầng 1
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-04
Hiện trạng mặt bằng tầng 1
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-05
Hiện trạng mặt bằng tầng 1

Quá trình thi công cải tạo hiện trạng

Trong suốt quá trình thi công văn phòng PT3D luôn tuân thủ đúng và nghiêm ngặt công tác an toàn cho người lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và năng suất trong công việc.

van-phong-toong-188-vo-thi-sau-06
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-07
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-08
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-09
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-10
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-11
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-12
Thi công phần phá dỡ cải tạo
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-13
Thi công phần mái
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-14
Thi công phần nền-sàn
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-15
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-16
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-17
Thi công phần nền-sàn
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-18
Thi công phần nền-sàn
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-19
Quá trình thi công văn phòng hạng mục sàn bê tông

Giai đoạn thi công hoàn thiện

van-phong-toong-188-vo-thi-sau-20
Thi công phần sơn bả
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-21
Thi công phần sơn bả
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-22
Thi công phần sơn bả
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-23
Thi công phần sơn bả
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-24
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-25
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-26
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-27
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-28
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-29
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-30
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-31
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-32
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-33
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-34
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-35
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-36
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-37
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-38
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-39

Bàn giao công trình và đưa vào hoạt động

van-phong-toong-188-vo-thi-sau-40
Hoàn thiện khu vực làm việc
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-41
Hoàn thiện khu vực lễ tân
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-42
Hoàn thiện khu vực làm việc
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-43
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-44
Hoàn thiện khu vực sân vườn
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-45
van-phong-toong-188-vo-thi-sau-46

Fanpage facebook : PT3D Interior Design

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag