Skip links

Màn lột xác của văn phòng Phạm Ngọc Thạch

Toong Phạm Ngọc Thạch thuộc mạng lưới 22+ môi trường làm việc tiến bộ do Toong phát triển tại Đông Dương. Tọa lạc tại vị trí hội tụ của các di sản lịch sử, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa và các đại sứ quán nước ngoài, được ví như “sào huyệt của rồng” giữa lòng Sài Gòn.

Tòa nhà từng là văn phòng chính thức của các đại sứ quốc tế. Hợp tác với Trần Nữ Yên Khê – nghệ sĩ Đông Nam Á đương đại đầu tiên có tác phẩm nghệ thuật được Bảo tàng Guimet ở Paris mua lại – và các cộng sự của cô ấy từ YKONIC Creation, chúng tôi tạo ra một tác phẩm sắp đặt tương tác quy mô lớn hòa quyện trong cầu thang của tòa nhà được xây dựng trong Phong cách Kiến trúc Hiện đại Nam Bộ.

Hiện trạng mặt bằng chưa cải tạo

Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 2
Mặt bằng hiện trạng tầng 3

Thi công cải tạo phần xây dựng

Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo xây dựng
Thi công phần cải tạo mái

Thi công cải tạo phần sơn bả thạch cao

Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả
Thi công phần thạch cao sơn bả

Thi công hoàn thiện đồ nội thất

Hoàn thiện, bàn giao và đưa vào vận hành

Toong phạm ngọc thạch

Fanpage facebook : PT3D Interior Design

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag